С помощта на терапевта ние намираме ресурсите в себе си да изградим по-ефективни стратегии за справяне с предизвикателствата в живота ни.

Полезна помощ за справяне с партньорска проблематика, която може да възникне, да съпътства и дори да разруши връзката.

Психологическите знания и умения помагат на служителите и лидерите да постигат по-добри резултати в кариерата и да се чувстват щастливи.

Mетод за справяне с личните емоционални, когнитивни и поведенчески проблеми, докато личността получава подкрепа и разбиране от хора с подобна проблематика.

Терапевтът създава защитена среда за детето.