Корпоративен уелнес

Психологическите знания и умения помагат на служителите и лидерите да постигат по-добри резултати в кариерата и да се чувстват щастливи.

Благоденствието на работното място ще бъде приоритет номер едно за редица компании в близко бъдеще.

Мога да помогна с:

  • Анализ на състоянието на служителите в компанията;
  • Стратегии и програми за интегриране на уелнес в ежедневния бизнес;
  • Интервенции при кризисни и проблемни ситуации.

Други теми, с които мога да предложа помощ и индивидуално обучение са:

  • Комуникационни и презентационни умения
  • Формиране, мотивация и работа в екип
  • Работа с тревожността на работното място
  • Работа с “трудни” хора и др.