Терапия и консултиране на двойки

Терапията и консултирането на двойки е полезна помощ за справяне с партньорска проблематика, която може да възникне, да съпътства и дори да разруши връзката. Някои често срещани проблеми са:

  • Отдалеченост и липса на чувства
  • Непрестанни спорове
  • Изневяра – физическа или емоционална
  • Липса на желание за физически контакт
  • Гняв към партньора

Терапията на двойки е пътешествие, на което и двамата партньори се съгласяват да се отправят. Всеки партньор поема еднаква отговорност в процеса, за да се открият препятствията и това, което двамата могат да променят заедно.

Много двойки не се решават на посещение при терапевт, което може да коства връзката им. Естественият им стремеж е да накарат връзката да заработи отново и дълбоко в себе си се опитват да разберат как да стане това – задачам, с която мога да бъда полезен.