Групова терапия

Груповата терапия е ефективен метод за справяне с личните емоционални, когнитивни и поведенчески проблеми, докато личността получава подкрепа и разбиране от хора с подобна проблематика.

Личността в групата развива себепознание, докато се докосва до мислите, чувствата и поведението на другите. Групата създава възможност за всеки да сподели своите слабости и проблеми, като получава разбиране и подкрепа от всички членове. Изслушването и подкрепата на другите в групата помага да се научи и да се изгради ново поведение и стратегии за справяне.

В груповата работа се работи чрез различни техники. Тези, с които аз съм запознат и имам опит са:

  • Кинотерапия
  • Арт терапия
  • Приказкотерапия
  • Групова работа със сънища
  • Медитация и майндфулнес.