Детска, юношеска и семейна терапия

Семейството и децата са система, която преминава през непрестанни промени. Детските години са период на постоянен транзит. Понякога в семейството се появяват предизвикателства, които спъват пътят на развитие. Тези предизвикателства могат да произлизат от различни стресори като училище, разногласия по отношение на родителството, развод болест, затруднения в обучението, натиск от връстници, тормоз, промяна на дома и други.

Терапевтът създава защитена и приятна среда за детето, в която то да се чувства ценено. Използват се стратегии да се намали стреса, да се създадат умения за справяне, като същевременно се помага на детето да открие своите силни страни. Родителите са основни съюзници в този процес и без тяхната подкрепа, рядко се постига напредък в терапията.

Често в процеса на терапия родителите надграждат и разширяват своя родителски капацитет. Семейната терапия е възможност да се изградят здравословни отношения в семейството, нови стратегии за справяне с предизвикателствата и нови начини на общуване.