Кинотерапията – метод за активиране на сетивата

Кинотерапията е иновативна терапевтична модалност, която използва филмите като основа за терапевтичния процес. Заедно с психотерапевта Зорница Петрова, комбинираме и интегрираме кинотерапията с позитивна психотерапия и други техники. Филмите са мултисензорно и мултимодално преживяване, което достига по един много директен начин до съзнанието на клиентите. В същото време – често по-лесно, отколкото в реалния живот – предоставят уникална възможност да се запази перспектива извън това преживяване, да се погледне в процеса на кинотерапията от гледната точка на наблюдател. Тъй като клиентите реагират на филмите емоционално, защото тези реакции отразяват техния вътрешен свят, е необходимо работата да се насочва от опитни терапевти.

Много филми изобразяват тънкостите на човешкия вътрешен свят и множеството измерения на човешкото поведение. Филмовите герои често са модел за развитието на желаните добродетели и силни страни, поради което филмите могат да се превърнат в естествени средства за развитие на личността, за придобиване на нови модели на междуличностно общуване и като цяло да доведат до по-щастлив и изпълнен със смисъл живот.

Част от интервюто за БНР може да чуете тук

Киносалон

Коментирай