Биляна В., ИТ проектен мениджър

“Тодор Симеонов е чудесен корпоративен консултант и психолог, който ми помогна с комуникацията, мотивацията и редуциране на стреса в моя екип, по време на сложен проект, с кратки срокове за изпълнение и постоянно променящи се клиентски условия. Бих се радвала да работя с него отново.”