Консултиране

Психологическото консултиране е процес на оказване на помощ на клиента с дадена актуална проблематика, когато не са на лице сериозна психологическа или соматична симптоматика.

Изследват се мислите, чувствата и поведението. С моя помощ, клиентът определя проблематичните области в моментната си ситуация и решава върху кои може да работи. Поставят се цели и се изграждат нови, продуктивни умения и стратегии за тяхното постигане.