Събитие: Работа с архетипните образи

Петък, 27.11.2020 година се сбъдна един семинар, който планувах от няколко години. С колеги психолози и ентусиасти разгледахме пътя на героя в таро: работа с архетипните образи.

Пътят на героя

Пътуването на героя е свързано със смелостта да търси дълбините; образът на творческото прераждане; вечният цикъл на промяна в нас; необичайното откритие, че търсещият е мистерията, която той се стреми да узнае. Пътуването на героя е символ, който свързва, в изначалния смисъл на думата, две далечни идеи, духовното търсене на древните, с модерното търсене на идентичност…

Така Джоусеф Кембъл обрисува пътя на героя. Според него, митологическият символизъм произхожда от психето (душата). Някога, моята учителка по психология ми бе казала: “Митовете са ключове към душата“. Тогава съм се опитвал да разбера точно какво има предвид – днес разбирам малко по-добре: митовете говорят от и на душата. Те са посредници между трансцеденталното и нашия съзнателен ум.

Една от функциите на митовете е да очертаят модел за израстването на индивида по пътя на съзряването. Юнг нарича този модел или път – процес на индивидуация. Отделяне на индивидуалния “Аз”, от колективния. Индивидуацията е този процес на осветляване на сянката, когато интегираме аспекти от безсъзнателното в съзнателната част на личността ни – истинската личност, както я определя Юнг.

Как се случва това?

Това става чрез сънищата – осъзнаването на символичното съдържание в тях; също и чрез разглеждането на митологическите символи и как те се свързват с нас – чрез написване на личната приказка, работа с таро образите и осъзнаване на нашите скрити/сенчести аспекти.

Пътят на героя в таро

В Архетипите на колективното неосъзнато (CW, том 9: 1, ал. 81) Юнг пише: „Ако човек иска да оформи картина на символичния процес, комбинация от образи, съдържащи се в алхимията, тези карти са добър пример за това…Също така изглежда, че наборът от образи в Таро картите са изведени от архетипите на трансформацията, което беше потвърдено в една много ползотворна лекция на професор [Рудолф] Бернули.“

Пътят на героя е изобразен в големите аркани на картите таро и го използвам като проективен метод за работа с безсъзнателното – като техника за разтълкуване на сънища, работа с желанията, личната приказка.

Предстои второ събитие, поради интереса към това приключение. Очаквайте информация.

Коментирай