Пет ползи от воденето на дневник

“Водете си дневник. С него пътувайте, с него яжте, с него спете. Записвайте си в него всяка случайно хрумнала ви мисъл.”

Джек Лондон

Какво се случва с човешкото съзнание, когато “изхвърли” върху хартията своите тревоги, страхове и вълнения? Воденето на дневник, когато се чувстваме тревожни, мрачни или пък щастливи може да има огромен ефект върху нашето психично здраве.

Когато пишем, ние откриваме какво ни “казват” нашите емоции за нашите преживявания, усещанията за нашето тяло, изживяванията за нашите нужди. Дневникът е инструмент, който ни позволява по един автентичен начин да изразим и разберем себе си.

Воденето на дневник е форма на терапия, която може да се провежда индивидуално, но и в група и има множество ползи.

Ползи от терапевтичното водене на дневник

  1. Редуциране на стреса – Изнасянето на вътрешните тревоги навън – върху листа хартия, не позволява те да останат потулени, скрити, неосъзнати и да запонат да гният и в последствие да оказват негативно влияние в живота ни.
  2. Регулиране на емоциите – според някои проучвания, експресивното писане намалява активността на амигдалата, част от мозъка ни, която отговаря за регистрирането на информацията от средата и интензивността на отговора, както и на емоциите. Чрез изразяването на емоции като гняв, тъга и страх, човек може да се успокои и да контролира изблика на по-сериозните емоции.
  3. Подобрява работната памет – спомените за различни, травматични и тревожни събития, могат да бъдат фрагментирани или блокирани в паметта ни и в последствие да оказват влияние върху вземането на решения. Чрез свързването на определени преживявания и спомени в цялостен наратив, ние полуачваме по-цялостно разбиране за преживяното и формираме адекватен спомен за него – без фрагментиране и блокиране на отделни спомени, което да ни пречи в бъдеще.
  4. Общо благоденствие – изграждането на навик да водим дневник води след себе си до цялостно физическо, емоционално и психично благополучие. Когато разбираме събитията, преживяванията си и емоциите си по-добре, ние влагаме по-малко енергия да ги потискаме или да се борим с това, което не разбираме и ни тревожи. В резултат ставаме по-уравновесени и можем да използваме тази енергия – да позволим на тялото си да се лекува, да спортуваме или просто да се радаваме на живота.
  5. Постигане на целите – изследване на Доминиканския университет в Калифорния показва, че 42% от тези, които пишат за целите си, всъщност успяват да ги постигнат по-лесно.

Използването на дневника за терапевтични цели – съзнателно опознаване на вътрешния ни свят като пишем за това, за което може би избягваме да мислим, което сънуваме или преживяваме, ни позволява да поемем контрола над емоциите си и вътрешните си преживявания. Когато пишем честно и експресивно за нещата, които ни се случват и през които преминаваме, ние преоткриваме себе си. Това само по себе си ни дава сила и увереност: осъзнаваме, че ние сме съзнателните творци на собствения си живот.

Коментирай