9 активности, с които да помогнем на децата в периода на криза

Глобалната пандемия поставя всеки от нас под огромно напрежение и стрес и децата не правят изключение от статистиката. УНИЦЕФ съобщи на 15 април 2020 г., че децата са подложени на изключителен стрес, поради факта, че животът им се измести рязко онлайн. С други думи, международната организация отчита, че се увеличава времето пред мониторите. Няма да се спирам върху вредата от устройствата и заплахите във виртуалното пространство, защото те не са единствените стресогенни фактори в този период. Идеята ми в този пост е да споделя девет активности, които могат да помогнат на децата да се справят с предизвикателствата на наложената обстановка и стреса, който ги съпътства.

Д-р Роби Маркоу систематизира 9 активности, които могат да подпомогнат психичното здраве на децата, ако се въведат в ежедневието им:

  1. Време за това, което ме безпокои – всеки ден отделяйте време, в което да разговаряте с детето за това, което го безпокои. Дискутирайте от кога е това безпокойство, колко би продължило, кога би си отишло. Детето може да направи списък с нещата, които го безпокоят и да обсъди с вас как може да преодолее тези безпокойства.
  2. Предизвикателни мисли – помогнете на детето да изрази мислите си, като разкаже или напише какви мисли се появяват в съзнанието му. Помогнете му да се предизвика, като ги замени неработещите и негативни мисли с реалистични и полезни мисли.
  3. Тестване на мислите – под формата на игра и диалог помогнете на детето да определи до колко дадена мисъл е истинска и валидна. Например да напише: една мисъл; как го кара да се чувства; какво го кара да прави; и какъв е резултата. Ако резултатът не е приемлив, преминете през горната точка и помислете как може да замените мислите, така че да доведат до благоприятен резултат.
  4. Споделяне на чувствата – заделете време през седмицата, в което може да говорите за чувствата на детето. Може да използвате рисунки, карти с емоциите, играчки и ролеви игри, чрез които детето по-лесно да изрази емоциите, които изпитва.
  5. Планиране на дейности – помогнете на детето да направи календар с дейности и дневник, в които да ги отразяват. Насърчете детето да избере приятни и постижими дневни дейности, които да може да завършва и след това да споделя своя успех от добре свършената работа. Игровизацията в тази дейност също може да помогне – награждаване с баджове и стикери за всяка завършена дейност. Те могат да се поставят в дневника или на видни места в къщата, така че детето да е мотивирано да се справя и завършва всяко задание.
  6. 3 добрини на ден – за да подсилите ефекта от другите активности, можете да поощрите детето преди лягане да споделя или записва в дневника си 3 добри неща, които е направило през деня.
  7. Визуализиране – помогнете на детето да си представи едно позитивно бъдеще, чрез ангажиране на активното въображение. Дали ще мечтаете и обсъждате заедно или детето ще нарисува, скулптурира, изработи от различни материали своята представа за доброто бъдеще, не е от значение – важно е детето да изгради позитивна перспектива за бъдещето.
  8. Благосъстояние – поощрете детето да се грижи за своето здраве и добруване. Гответе заедно здравословна храна, правете упражнения и си лягайте навреме. За да развие самостоятелност детето има нужда от ролеви модел и подкрепа.
  9. Присъствие – бъдете тук и сега. Покажете на детето важността на възможността да сте заедно и да споделяте повече време. Покажете му как да се радва на всеки миг и малките неща, за които да бъде благодарно.

Когато осигурим агажираност и подкрепа за децата в този предизвикателен период, те ще прекарват по-малко време пред устройствата и ще имат възможност да изградят устойчивост, която ще им е все по-нужна вбъдеще.

Ако имате предложения, идеи и активности подобни на тези, може да ги споделите в коментарите под поста.

Add Your Comment